Skip links

Algemene voorwaarden

*Van de leerling wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk lessen volgen en beschikken over een kwalitatieve gitaar.

* Inschrijving gaat middels een inschrijfformulier. Deze dient volledig, juist en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend.

* Leerlingen onder de 18 jaar dienen het inschrijfformulier door de ouder/verzorger/voogd te laten ondertekenen.

*Bij ziekte van de docent  komen de eerste twee lessen te vervallen.  Voor de opvolgende lessen wordt dan gezocht naar vervanging.

* Inschrijving en starten met les kan het gehele jaar. De lessen worden berekend vanaf de eerste startdatum

* De Gitaarschool maakt regelmatig foto’s of video’s van lessen of  uitvoeringen, dat  gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Als u niet wilt dat wij deze publiceren dan graag aangeven op het inschrijfformulier of per mail.  Wij dragen  geen  verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal, dat door derden is gemaakt en geplaatst wordt op het internet.

* Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld indien u of uw kind wordt geplaatst.

* Het cursusgeld kan in 1 termijn of 3 termijnen worden voldaan via factuur. Deze worden per mail verstuurd.

* Bij meerdere aanmeldingen uit één gezin wordt er  5% korting voor het 2e en volgende kind (tot 21 jaar) berekend. De korting is alleen van toepassing op jaarcursussen voor leerlingen tot 21 jaar.

* voor houders van de Gelrepas bestaat er de mogelijkheid om tegoed van deze in te wisselen voor gitaarlessen.

* mocht er om welke reden dan ook tussentijds opgezegd worden dan is dit in goed overleg mogelijk

Onze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te geven!